Санхүү, Нягтлан бодох бүртгэл-ийн систем

Санхүүгийн систем нь танай байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн олон шат дамжлага бүхий үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, хэрэглэгч хоорондын уялдааг сайжруулах, эдгээр үйл ажиллагааг байгууллагын бүх салбар нэгж дээр ижил стандартаар явуулах, тайлан мэдээнд дүн шинжилгээ хийх боломжтой вэб-д суурилсан цогц шийдэл юм

Танд үүсэх Боломж

Автомат бичлэгүүд

Гүйлгээ хийхэд хялбар боллоо. Байнга хийгддэг бүх гүйлгээг загварчилж хадгалснаар гүйлгээний утгаар автомат журнал бичилт хийгдэнэ. Дахиж гар бүртгэлийн алдаа битгий гаргаарай

Ухаалаг үлдэгдэл сануулга

ТА нэг л удаа системд бараа байх ёстой үлдэглийн тоо, дахин захиалгын тоо хэмжээг тохируулсан бол систем танд үргэлж ухаалагаар сануулах болно. Энэ сануулга таны гар утсанд хүртэл ирэх болно

Ухаалаг тайлан

Удирлагын багт зориулсан ухаалаг тайлан, аналитик статистик мэдээллийг хүссэн загварын дагуу боловсруулж харуулна. Бас дурын хугацаанд тайланг өөр лүү гээ мэйлээр илгээх боломжтой

Мөнгөн хөрөнгө

 • Системийн эрхийн тохиргоог хэрэглэгч тус бүр дээр өөр өөрөөр дүрээр тохируулах боломжтой.
 • Харилцахын гүйлгээний мэдээллийг арилжааны банкнаас татна.
 • Борлуулалтын гүйлгээг ПОС -н системээс тохиргооны дагуу татах бөгөөд энэ хэсэгт ямар ч гар ажиллагаа орохгүй.
 • Ухаалаг гүйлгээний тохиргоог ашиглан мөнгөний хүсэлтийг удирдлага хянах баталгаажуулах боломжтой.
Awesome Image
Awesome Image

Бараа материал

 • Бараа материалын кодыг нэгтгэн ангилснаар мастер дата санг үүсгэнэ
 • Барааны 1D баркод, 2D баркод,RFID код , олон улсын үсэг тоо бүхий код гэх мэт олон төрлийн код давхар бүртгэнэ
 • Хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөр барааны орлого авах, зарлага, тооллого хийх боломжтой
 • Барааны үлдэгдэл, захиалгыг хянах ухаалаг тайлангуудтай
 • Системээс барааны үлдэгдэл, дахин захиалга зэргийг автоматаар сануулах горимтой

Үндсэн хөрөнгө

 • Хөрөнгийн элэгдлийг хэлтэс нэгж, бүтээгдэхүүн, төсөл, гэрээт ажил гэх мэт хүссэн обьектад хувиарлан тооцоолно
 • Хөрөнгийн бүртгэлд нэмэлтээр байршил, баркод, эзэмшигч болон хөрөнгийн зураг зэргийг хялбар бүртгэлжүүлнэ
 • Хөрөнгийн тооллогыг хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөр хийх бөгөөд PDA болон RFID уншигчын алийг ч ашиглах боломжтой
 • Ажилтан бүр өөрийн хөрөнгийн мэдээллийг харах бусад руу шилжүүлэх боломжтой
 • Хөрөнгө шинээр захиалах бол онлайнаар хүсэлт илгээж баталгаажуулах ба хөрөнгийн худалдан авалтыг хянах боломжтой
Awesome Image
Awesome Image

Өглөг авлага

 • Өглөг, авлагын тооцоог төгрөг болон бусад валютаар бүртгэх боломжтой
 • Харилцагчийн тооцоог гадаад валютаар хөтлөх боломжтой
 • Гадаад валютаар хөтөлдөг тооцоонууд дээр ханшийн тэгштгэл хийж ханшийн зөрүүний ашиг алдагдалын дансанд бүртгэнэ
 • Тооцооны дуусах хугацаанаас хамаарч харилцагчид гэрээний алданги тооцох боломжтой
 • Тооцооны дэлгэрэнгүй болон хураангуй харьцуулан нэгтгэн насжилтаар ангилан харах боломжтой

Ерөнхий журнал

 • Дансны төлөвлөгөөг стандартын дагуу төлөвлөсөн бөгөөд дансны сегментийг хүссэнээрээ тохируулах боломжтой
 • Ерөнхий журналын гүйлгээг баримтнаас гадна ерөнхий журналаас хийх боломжтой
 • Анхан шатны баримтад үндэслэсэн журнал бичилтүүдийг нэгтгэсэн гүйлгээний жагсаалттай
 • Шүүлтийн тусламжтай хүссэн мэдээллээ харж болох ба тухайн үр дүн нь MS Excel рүү хөрвөх боломжтой
 • Байнга давтагддаг гүйлгээг гүйлгээний утгатай холбон автоматжуулсан
Awesome Image
Awesome Image

Ухаалаг тайлан

 • Сангийн Яам, холбогдох байгууллагуудын журам зааварчилгаа болон НББОУСтандартад бүрэн нийцэж гэрчилгээ авсан
 • Модуль бүр өөрийн цэсэнд бүртгэлийн хураангуй болон дэлгэрэнгүй тайлангаар харуулахаа гадна график тайлангуудтай
 • Санхүүгийн тайланг хугацаагаар болон бусад үзүүлэлтээр харьцуулах боломжтой байна
 • Санхүүгийн тайлангаас гадна бусад шаардлагатай тайланг хэрэглэгч өөрөө бий болгох боломж бүхий пивот тайлантай
 • Удирдлагад зориулсан нэгдсэн график тайлангууд болон ухаалаг тайлангуудтай

Танд санал болгож буй
Үнийн санал

Үнэгүй

Стандарт багц

 • Барааны мэдээлэлээ хялбар бүртгэл
 • Зах зээлийн үнийн тооцоолол
 • Нийлүүлэгч рүү хялбар захиалга өгөх
 • Борлуулалтаа хянах
 • Гар утасны апп
 • Хүргэлтээ хянах
Гол модиулиудыг буюу бараа захиалгын систем, онлайн ПОС системийг шууд хэрэглэж эхлээрэй. Бид хэзээ ч төлбөр авахгүй. Төлбөртэй болгохгүй. Анх эхлэхдээ үнэгүй байсан бол тэр чигээрээ байх баталгааг өгч байна. Сонгох No hidden charges!

500,000 ₮

Премиум багц

 • Санхүүгийн систем
 • Агуулахын систем
 • Дэлгүүрийн систем
 • Хүний нөөцийн систем
 • Хөнгөлөлт урамшуулалын систем
Зөвхөн танд илүү, бүр мэргэжлийн үнэ цэн өгөх зарим модулиуд л зохих төлбөртэй байх болно. Гэвч хийж чадах ажилтай нь харьцуулбал тэр төлбөр маш хямдхан гэдэгт та эргэлзэх хэрэггүй. Ийм ийм үнэ цэнтэй модиулиудын жагсаалт хэдэн зуугаар тоологдох сан бидэнд бий. Сонгох No hidden charges!

Бидэнтэй холбогдох

Энтерфрайз багц

 • Хязгааргүй боломж бүхий загварчлал
 • Дурын бизнест яг тохирсон шийдэл
 • Бизнесийн НОУ-ХАУ
 • Бусдаас ялгарах онцлог процесс
Зөвхөн танд илүү, бүр мэргэжлийн үнэ цэн өгөх зарим модулиуд л зохих төлбөртэй байх болно. Гэвч хийж чадах ажилтай нь харьцуулбал тэр төлбөр маш хямдхан гэдэгт та эргэлзэх хэрэггүй. Ийм ийм үнэ цэнтэй модиулиудын жагсаалт хэдэн зуугаар тоологдох сан бидэнд бий. Сонгох No hidden charges!

Танд асуух Асуулт байна уу?

Cloud гэж юу гэсэн үг вэ?

Facebook шиг гэсэн үг. Сервер, датабааз гэх мэт яршигтай үгс таны санааг дахиж зовоохгүй. Таны болон бидний өгөгдөл, дэд бүтэц бүрэн Cloud орчинд шилжиж, найдвартай ажиллах болно.

Төлбөртэй болох уу?

Зөвхөн нэмэлтээр санал болгох зарим модиулууд л зохих төлбөртэй байх болно. Гэвч хүсэхгүй бол та тэднийг хэзээ ч ашиглахгүй байж ч болно.

Ямар модиулиуд байгаа вэ?

Дэлгүүрийн модуль, ПОС, Бараа захиалгын модуль, Санхүү, Хүний нөөцийн модиулиуд бэлэн байна.